English

P'snap is freShmeat News Alert Program.

P'snap sistem tray'de duran ve Freshmeat.net'te yayınlanan en son 10 projeyi gösteren bir programdır. P'snap Ruby'de yazılmış, REXML'den faydalanılmış, arayüzü hem Ruby/TK'da hem de Ruby/Gtk'da geliştirilmiştir.


P'snaP'i çalıştırmanız için aşağıdaki paketlerin sisteminizde kurulu olması gerekir:

libgtk-trayicon-ruby1.8 - system tray protocol library for Ruby 1.8
libtcltk-ruby - Tcl/Tk interface for Ruby
libruby1.8 - Libraries necessary to run Ruby 1.8
librexml-ruby - pure Ruby non-validating XML parser supporting Namespaces, XPath

P'snaP'i buradan indirebilirsiniz.

P'snap'in ekran görüntüsüne buradan ulaşabilirsiniz.

Her türlü sorularınız için: pinar ~ comu dot edu dot tr